Život v
Oslavanech

Pozemky k prodeji

pro rodinné domy k výstavbě 2023

Pozemky k prodeji

pro rodinné domy k výstavbě 2023

Nové Oslavany

Chtěli jste vždy bydlet ve městě, ale zároveň toužíte po přírodě? Pokud hledáte domov, který by Vám poskytl obojí, seznamte se s projektem Nové Oslavany. Zástavba lokality bude rozdělena do více etap, v rámci nabídky se můžete těšit jak na pozemky, tak na řadové a bytové domy. Zasíťování prvních 46ti pozemků bude dokončeno v polovině 2023, rezervujte si pozemek a začněte plánovat Váš vysněný dům.
 
Více o projektu
 
345
bytů
25
atelierů
6
komerčních prostorů
28
řadových domů
101
pozemků pro rodinné domy

Život v
Oslavanech

Malebné město Oslavany se nachází nedaleko, asi 25 km jihozápadně od Brna a 3 km severozápadně od Ivančic, na okraji Boskovické brázdy. Jedná se o klidnou menší lokalitu, která je významná svým renesančním zámkem tyčící se nad řekou Oslavou. Tato památka byla svého věku prvním ženským cisterciáckým zámkem na Moravě, který byl postaven na údolní nivě řeky Oslavy. 

Aktuality z projektu

Top Výkopové práce
Výkopové práce
Lednové novinky ze stavby: zajištění srážkových vod kopání kanalizace terénní úpravy pro opěrnou stěnu
Aktuality i na Instagramu
Aktuality i na Instagramu
Sledujte aktuální zprávy ze staveniště i na sociálních sítích. Sledujte náš profil na Instagramu i na Facebooku a zůstanete přímo v centru dění.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2023
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2023
Tým Winning Estate přeje hezké a poklidné svátky!
Předvánoční stav
Předvánoční stav
Úspěšně pokračují práce na první fázy podkládky inženýrských sítí - rozvodů vody a kanalizace. 
Kontrolní den na staveništi
Kontrolní den na staveništi
Nás obchodní tím se byl dnes podívat jak postupují práce na staveništi. 
Novinky ze stavby
Novinky ze stavby
Aktuálně jsme dokončili projektovou dokumentaci k prvním dvěma blokům bytových domů. Dále jsme zahájili práce na přípojkách inženýrských sítí z ulice Letkovského. 
Archeologové v Oslavanech objevili pozůstatky osídlení tří pravěkých kultur
Archeologové v Oslavanech objevili pozůstatky osídlení tří pravěkých kultur
Při archeologickém výzkumu na konci srpna odborníci našli pozůstatky osídlení z mladší doby kamenné právě na území, kde bude stát nová čtvrt. Našli se i doklady přítomnosti kultury s moravskou malovanou keramikou. Víc o tomto tématu naleznete...
Zahájení archeologického průzkumu
Zahájení archeologického průzkumu
Dne 11.7.2022  jsme zahájili archeologický průzkum lokality a terénní úpravy zahrnující skrývku ornice.
Územní rozhodnutí ke stavbě
 Bylo nám vydáno pravomocné územní rozhodnutí a momentálně jsme ve fázi přípravy etapizace a prodejní strategie tohoto rozměrného projektu, který bude nabízet samostatné pozemky, řadové domy, bytové jednotky a také nebytové prostory...