Postup při koupi

Financování pozemků

Rezervační poplatek 10% z kupní ceny pozemku včetně DPH zaplatíte do 5 dní od podpisu Rezervační smlouvy. Ten se následně se započítává na budoucí splátku kupní ceny nemovitosti. V případě financování pozemku hypotéčním úvěrem Vám poskytneme podklady a potvrzení naší banky nutné pro zápis zástavního práva.

Pro důkladnější pochopení financování hypotékou jsme připravili modelové příklady, které poskytnou detailní informace.
 
10
Rezervační poplatek ve výši
10 % z kupní ceny je klient
povinen uhradit do 5 dnů
od podpisu smlouvy.
90
Doplatek do 90 % kupní ceny nemovitosti po kolaudaci inženýrských sítí. Pozemky lze financovat vlastními zdroji, nebo hypotečním úvěrem.