Nejčastější dotazy
a odpovědi

Odpovědi na vaše nejčastější dotazy

 • V jaké fázi se projekt aktuálně nachází? Aktuálně chystáme I. etapu projektu. Jedná se o 46 stavebních pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů.
 
 • Jaké inženýrské sítě jsou součástí pozemku a kde budou osazeny? Každá stavební parcela bude mít na hranici pozemku zhotovenou a zkolaudovanou: přístupovou komunikaci, inženýrské sítě – kanalizaci dešťovou, splaškovou, vodovod, plyn, elektřinu a data ve formě optického kabelu. Po přepisu parcely na katastrálním úřadě si může nový vlastník zažádat o stavební povolení a pustit se do tvorby svého nového bydlení.
 
 • Provádíte prohlídky na stavbě? Ano. V případě zájmu o individuální prohlídku nás neváhejte kontaktovat. Rádi s Vámi na stavbu vyrazíme.
 
 • Kdy bude kolaudace? Kolaudaci inženýrských sítí v rámci I. etapy projektu předpokládáme na 3Q/2024.
 
 • Kdy budou k prodeji byty? Výstavba bytových a rodinných domů je současně v procesu plánování prodejní a stavební strategie. Pro další informace sledujte naše webové stránky, kde pravidelně přidáváme aktuální informace o projektu.
 
 • Jaké jsou požadavky na výstavbu rodinných domů? Jednotlivé karty pozemků určují maximální zastavěnost, uliční a sousední čáry, maximální podlažnost, počet parkovacích míst a také tvar střechy (plochá/sedlová).
 
 • Co je dobré vědět předem, než si člověk pořídí pozemek a začne stavět? Požadavky mohou být individuální. Naše lokalita nabízí pozemky, kde si každý najde to své. Jedním z faktorů by mohlo být umístění (lokalita), světové strany, rovinatost, jaké jsou podmínky pro výstavbu RD (regulativy územního plánu).
 
 • Jsou plochy jednotlivých stavebních pozemků vyjmuté ze zemědělského půdního fondu? Vyjmutí ze zemědělského půdního fondu pro jednotlivé stavby proběhne na základě vydaného stavebního povolení. Orientační poplatek činí 8–13 Kč/m² zastavěné plochy, který stanový odbor životního prostředí.
 
 • Co bude součástí projektu Nové Oslavany? MŠ/obchod/restaurace/kulturní vyžití? Součástí lokality budou nebytové prostory určené pro služby a dále také mateřská školka, která pojme 3 třídy po 25 dětech, tj. 75 dětí celkem.
 
 • Prodáváte včetně pozemků i projekt na konkrétní rodinné domy? Prodáváme stavební parcely určené k individuální výstavbě jejíž součástí je karta pozemku (katalogový list), který kopíruje regulativy vycházející z územního plánu města Oslavany. Na vyžádání je možné zaslat vypracovanou studii jednotlivých domů pro lepší představu. Klienti si však mohou na svém pozemku postavit namísto patrového domu např. bungalov. Materiálově není určeno, jaký druh stavby si vlastník zvolí, tzn. dovolené jsou domy cihlové, ale také dřevostavby.
 
 • Když si zájemce daný pozemek pořídí, jak bude pro něj parcela připravená? Co mohou očekávat? Klientovi při přejímce předáme stavební parcelu, která má na hranici pozemku zhotovenou a zkolaudovanou: přístupovou komunikaci, inženýrské sítě – kanalizaci dešťovou, splaškovou, vodovod, plyn, elektřinu a data ve formě optického kabelu. Po přepisu parcely na katastrálním úřadě si může nový vlastník zažádat o stavební povolení a pustit se do tvorby svého nového bydlení.
 
 • Jsou majitelé pozemků nějak omezeni v tom, jak má jejich budoucí dům vypadat z hlediska architektury, výšky nebo třeba zastavěnosti plochy pozemku? Přílohou smluvní dokumentace jsou tzv „karty pozemků“, kde jsou specifikována kritéria, která musí jejich rodinný dům splňovat na základě podmínek z územního plánu města Oslavany. Nejsou zde žádná přísná pravidla, kromě určení pozice uliční čáry, tvar střechy, podlažnost a maximální procentuální zastavěnost. Ostatní vychází ze stavebního zákona.
 
 • Na jaké etapy je celý projekt rozdělený? Celý projekt je rozdělen do několika etap, přičemž první z nich je momentálně budovaná infrastruktura – zasíťování a vybudování místních či účelových komunikací. Dalšími etapami jsou jednotlivé bytové domy, řadové domy a také občanská vybavenost – mateřská škola, veřejné prostory, obslužné komunikace.
 
 • Jaký je časový harmonogram jednotlivých etap projektu? Kdy mohou začít bydlet první majitelé pozemků ve vlastních domech? První klienti se mohou těšit na předání stavebních parcel již ke konci tohoto roku (2024). Někteří klienti zvažují montované dřevostavby, u kterých může být realizace velice rychlá, proto bychom mohli očekávat první oslavy kolaudace jednotlivých RD v příštím roce (2025). Celková časová náročnost celého projektu je z naší strany uvažována na 8 let, přičemž máme již první rok úspěšně za sebou.
 
 • Chystáte nějaký podobný projekt jinde na jihu Moravy? V rámci developerské společnosti Winning Estate v Brně a okolí připravujeme i další projekty, ale Nové Oslavany jsou prozatím největší akcí, které se momentálně intenzivně věnujeme.
 
 • Jak lze pozemek financovat? Financování je možné prostřednictvím vlastních finančních prostředků, případně hypotečním úvěrem. Pokud nemáte svého hypotečního specialistu, neváhejte nás kontaktovat. S hypotékou Vám rádi pomůžeme.
 
 • Jak je nastavený platební kalendář jednotlivých splátek? Financování máme nastaveno prostřednictvím 2 splátek. Po podpisu Rezervační smlouvy požadujeme 1. splátku ve výši 10 % z kupní ceny v podobě rezervačního poplatku. Zbývající část kupní ceny (90 %) se bude doplácet až po kolaudaci inženýrských sítí, cca 3Q/2024. Poté proběhne podpis kupní smlouvy, protokolární převzetí pozemku a zápis vlastnického práva na katastru.
 
 • Výstavba projektu je financována z vlastních prostředků developera či stavebním úvěrem? Projekt Nové Oslavany je financován prostřednictvím stavebního úvěru přes TRINITY BANK a.s. Na jednotlivých stavebních parcelách vázne zástavní právo právě této banky. Po podpisu RS každý z klientů dostane vyhotovený dokument o příslibu budoucího vzdání se zástavního práva. Tento dokument přijde v platnost hned poté co budeme mít doplacenou celou část kupní ceny jednotlivých pozemků.
 
 • V jakém rozsahu bude vybudována komunikace v rámci I. etapy projektu? V rámci I. etapy projektu vybudujeme komunikaci v okolí právě prodávaných pozemků. Součástí bude také pouliční osvětlení, chodníky v určitých částech lokality, zpomalovací ostrůvky a také některá veřejná, příčná či podélná parkovací stání. Po kolaudaci bude komunikace, chodníky a parkovací stání předáno do správy majetku městu Oslavany.