Dění na stavbě

17. 5. 2023
Dění na stavbě
Rádi bychom vás informovali o pokroku v našem projektu. 
Zde je přehled nedávno dokončených prací:
  • Splašková kanalizace
  • Dešťová kanalizace
  • Úspěšně jsme provedli odvoz přebytečné zeminy a ornice.
 
Právě probíhající práce zahrnují:
  • Výkop, osazení a postupný zásyp s následným hutněním splaškové a dešťové kanalizace, výtlaku vodovodu a vodovodního řadu
  • Zajištění srážkových vod v rámci staveniště.
  • Probíhá návoz materiálu včetně vodovodního potrubí, armatur, kanalizačního potrubí a šachet.
  • Probíhá propojení sítí pod valem.
  • Připravujeme se na propojení nového vedení výtlaku vodovodu.
 
Budeme vás nadále informovat o dalším vývoji projektu. Děkujeme za vaši podporu a trpělivost.