Návoz materiálu a další výkopové práce

20. 4. 2023
Návoz materiálu a další výkopové práce
Probíhající práce: 
  • Výkop, osazení a postupný zásyp + hutnění splaškové, dešťové kanalizace, výtlaku vodovodu a vodovodního řadu
  • Pravidelné čištění ulice Letkovské i Novoveské 
  • Zajištění srážkových vod v rámci zařízení staveniště 
  • Návoz materiálu – vodovodní potrubí + armatury, kanalizační potrubí + šachty