Pravidelná návštěva stavby

16. 6. 2023
Pravidelná návštěva stavby
Co se děje na stavbě...
Probíhající práce:
- výkop, osazení a postupný zásyp splaškové, dešťové kanalizace, výtlak vodovodu a vodovodního řadu,
zajištění 
srážkových 
vod 
v rámci zařízení staveniště,
- návoz materiálu – vodovodní a kanalizační potrubí, armatury a šachty,
- propojení sítí pod valem,
- příprava na propojení nového vedení výtlaku vodovodu,
- zemní práce na vysokém a nízkém napětí, osazení kabelů a chrániček,
- osazení trafostanice č. 1,
- příprava kabelového vedení.