Předvánoční stav

20. 12. 2022
Předvánoční stav
Úspěšně pokračují práce na první fázy podkládky inženýrských sítí - rozvodů vody a kanalizace.