Výkopové práce

7. 2. 2023
Výkopové práce
Lednové novinky ze stavby:
  • zajištění srážkových vod
  • kopání kanalizace
  • terénní úpravy pro opěrnou stěnu