Zahájení archeologického průzkumu

11. 7. 2022
Zahájení archeologického průzkumu
Dne 11.7.2022  jsme zahájili archeologický průzkum lokality a terénní úpravy zahrnující skrývku ornice.