O projektu Nové
Oslavany

Projekt Oslavany

Urbanistická stopa rozvoje Oslavan se odráží v několika historických milnících, které vždy zanechaly na struktuře sídla svou charakteristickou tvář. Ať už to byl prvotní impuls rozvoje okolo areálu kláštera, později zámku a od začátku 19. století potom rozvoj spojený s rozmachem těžby uhlí, a ještě později navazující elektrárnou a průmyslem.
Vlastní struktura nové zástavby situuje na vyvýšenou hranu lokality směrem k městu kompaktní řadu rodinných domů, směrem na ostatní strany rozvolněnou zástavbu individuálních rodinných domů a do centra lokality potom bytové domy, které mají formu nízkopodlažních „kostek“ osazených na společné podnoži s podzemním parkováním. Tato centrální zóna je také doplněna veřejnou funkcí školky a drobných retailů s malým náměstím.

Komunikačně je nová čtvrt napojena ze dvou stran příjezdy z ulice Letkovské a z ulice Novoveské. Území je koncipováno jako propustné pro pěší jak směrem k městu, tak do protějšího údolí. Součástí území je i chráněná enkláva remízku s památeční hrušní, která je zakomponována do veřejné zeleně.

Architektonický výraz domů je podobný vždy v ucelené části zástavby tak, aby se vytvořily jakési samostatné odlišitelné enklávy s vlastním charakterem. Rodinné domy mají jednoduché architektonické formy ať už s plochou, nebo sedlovou střechou, zastřešeným, nebo otevřeným parkováním, případně využívají svahovitý terén pro výškovou rozmanitost hmot. Bytové domy mají jednoduchou kubickou hmotu, většinou v bílé barvě s parkovací podnoží, osázenou pochozí zelení na střeše.

Vyberte si nemovitost

Nejčastější dotazy

Harmonogram pro první etapu

Q2/2022
Zahájení stavby a prodeje
Q4/2023
Předpokládané dokončení stavebních prací
Q4/2024
Přejímka nemovitostí
Q1/Q2 2024
Zahájení dalších etap