Co se dělo a co se bude dít...

27. 4. 2023
Co se dělo a co se bude dít...
Hotové práce v době kontroly zahrnovaly instalaci kanalizačního a dešťového systému, odstranění nadbytečné zeminy a orby, výstavbu obchvatu.
Práce, které stále probíhají, zahrnují výkop a postupné plnění kanalizačního, dešťového a vodovodního systému, stejně jako pravidelné čištění Letkovské a Novoveské ulice. Plánované budoucí práce zahrnují výstavbu opěrné zdi na Letkovské ulici a přemístění nadzemních elektrických vedení.